Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) har under nov 2014 – dec 2017 bedrivit projektet Navigator. Projektet syftade till att motverka våldsbejakande extremism- och extremismmiljöer i Sverige. Projektets primär målgrupp var unga-vuxna och föräldrar med somaliskt ursprung. Unga vuxna med somalisk härkomst har rekryterats till extrema miljöer som främjar våld för att elda på konflikter i t.ex. Somalia och Syrien. Genom dialog i form av seminarier, samordningsmöten och föreläsningar har Navigator lett till goda resultat för målgruppen och samhället. Aktiviteterna har samordnats tillsammans med medlemsföreningarna runt om i landet. Till aktiviteterna bjöds kommuner, polis och allmänheten in. Det har varit tre intensiva och lärorika år. Arbetet mot våldsbejakande extremism har bara börjat och SRFS kommer att använda sina erfarenheter för att stärka medlemsföreningarna och lokala myndigheter runt om i Sverige. Nedan kan du några av projektets aktiviteter.

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.