KOMPASS

Projektet, Navigator har gett SRFS kännedom om hur komplex frågan extremismen är, vare sig det är islamistiskt eller högextremism. Nu vill SRFS genom projektet, KOMPASS fortsätta det förebyggande arbetet. Vad som är klart är att våldsbejakande extremism är en fråga som fortsätter vara högaktuell i Sverige. Den inhemska situationen liksom världsläget har motiverat SRFS att lyfta frågan om våldsbejakande extremism.

SRFS vill arbeta emot denna utveckling på flera fronter. Dels genom att öka kunskap om ideologierna bakom olika former av extremism, hur de agerar och vad vill de uppnå. Dels om att veta mer om vilka metoder de använder för rekrytering och hur de sprider falsk information, som ser äkta ut. Dels motarbeta de effekter våldsbejakande extremism har på den svensk-somaliska diaspora, i form av psykisk ohälsa och den stämpling som man får som muslim.

Vi vill fortsätta det förebyggande arbetet därför att vi på förbundet har skapt ett tryggt rum för dem som behöver stöttning och råd. Målgruppen har anförtrott sig SRFS med anledning av att vi under tio årsperiod arbetat med VBE-frågan samt förankrat det lokalt genom medlemsföreningarna.

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.