SVENSK-SOMALISKA BARN OCH FÖRÄLDRAR I SAMHÄLLETS MÅNGFALD

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för svensk-somaliska barn och ungdomar mellan 0 – 16 år till en bra uppväxt och ett gott liv. Då föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv kommer projektet att stödja och stärka föräldrar i sin föräldraroll genom att erbjuda föräldrar kunskap om barnens hälsa, emotionella, kognitiva och sociala utveckling. Projektet kommer att erbjuda föräldrar mötesplatser och genom uppbyggnaden av ett nationellt föräldranätverk stärka deras möjligheter till erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.