Mentorprogram

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) mentorsprogram avser att stötta och ge stöd till svensk-somaliska ungdomar mellan 13- 20 år runt om i Sverige. Mentorerna ska vara svensk-somaliska akademiker och tjänstemän som ska ge ungdomarna motivation att utbilda sig och socialt kontaktnät i samhället och i arbetslivet.

SRFS vill med mentorprogrammet skapa förutsättningar för ungdomarna att möta vuxenlivet förberedda. Ungdomarna ska lära sig ledarskap, företagande, vardagsekonomi samt att tala inför grupp genom våra aktiviteter.

Syfte
 med mentorprogrammet är att öka ungdomarnas självkänsla, motivation till studier och arbetslivet men också göra en insats för ungdomar i utanförskaps områden.

Mål med mentorprogrammet är att:

– Motivera ungdomar till studier och framtida arbetslivet
– Förbättra ungdomarnas sociala kontaktnät i Sverige
– Stödja ungdomar med att skriva CV och personligt brev
– Guida ungdomar i samhället genom studiebesök till museer, bibliotek och riksdagen m.fl.
– Samtala och lyssna till ungdomarna om framtiden och livet
– Uppmuntra ungdomar till träning eller hobby verksamhet

Hur funkar det?

För att kunna få en mentor måste du som ungdom vara mellan 13-20 år. Alla är välkomna att söka till mentorprogrammet och SRFS kommer att matcha dig med din framtida mentor. När du blir tilldelad en mentor kan mentorparet gå på tillställningar, föreningsaktiviteter, fika stund eller träna tillsammans. Vad man gör när man ses är helt upp till mentorparet.

Ett ideellt åtagande

Att vara mentor hos SRFS innebär ett ansvar som sker på frivillig basis. SRFS betalar varken mentorn eller ungdomen. Genom att bli mentor hos oss kommer du förändra en ungdoms liv, men också få ett givande och inspirerande tid själv också.

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.