Trygghetsmöte i Tensta

14 November

SRFS medlemsförening, Somaliska föräldrar och modermålsföreningen i Tensta (SFMF) tillsammans med SRFS anordnare den 14:e oktober 2018 trygghetsmöte där föräldrar och aktiva i civilsamhället kunde samtala om otryggheten och ungas framtid Spånga. Närvarande och talare på trygghetsmötet var ordföranden för somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS), Habane Hassan, ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Sus Andersson och vice-ordförande för Järva moskén, Keinan Abdulkadir och landstingspolitiker Ali Salad.

Ordförande för SFMF, Ibrahim Mohamed välkomnade deltagarna till mötet. Ibrahim berättade om den svåra tid som ungdomarna i Spånga befinner sig i en tid då kriminalitet, droger och vapen flödar till området. Ibrahim berättar också att civilsamhället och föräldrarnas roll behövs och att SFMF nattvandrar föräldrars verksamhet efterfrågar fler som tar ansvar i området.

Ordföranden för stadsdelsnämnden, Sus Andersson uttryckte vikten av att alla medborgare boende i området ska känna sig trygga och att stadsdelens och tjänstemännen ska känna sig trygga. Sus ville också att SFMF ska känna att de kan bidra till att trygghetsområdet ska utvecklas genom att skicka in oroligheter eller god idéer till stadsdelen. Sus ville till medborgare försäkra om att stadsdelen tar ungas situation på alvar och att de sörjer med alla familjer som har barn som drabbats av oroligheterna med kriminalitet. Sus och stadsdelen finns alltid där för medborgarna avslutas talet med. SRFS ordförande, Habane Hassan i sitt tal riktade ett stort tack till alla föräldrar i Spånga som nattvandrar och uppmuntrar att fler ansluter sig för att hålla kriminella utanför stadsdelen.

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) riktar ett stort tack till alla deltagare och somaliska lärare och modersmålsföreningen för initiativet att genomföra trygghetsmöte i Spånga. Kvällen avslutades med att deltagarna ville att ett nytt möte anordnas där ungdomarna för ge uttryck för de stöd dem behöver för att inte hamna i riskzonen för kriminalitet, droger och gäng.

DELA PÅ

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.