Internationell besök från Somalia

SRFS har haft internationell besök från Somalia. Organisationen Somalia south-central non-state actor (SOSCENSA), ordförande Dini Mohamed Dini besök syftade till skapa en internationell plattform för somaliska organisationer i EU.

Som den främsta representanten för civilsamhället i Somalia har Dini Mohamed Dini varit på EU turné för att samla somaliska organisationer med kapacitet i varje EU land. I Sverige har Dini Mohamed Dini av den anledning träffa ledning för SRFS för att samarbeta kring utvecklingsfrågorna i Somalia.

Dini Mohamed Dini fick signerade gästboken och SRFS välkomnade SOSCENSA ordförande och SRFS kommer att samarbete i framtiden om utvecklingsfrågorna i Somalia.

DELA PÅ

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.