Warning: Undefined array key "hidden" in /customers/b/d/f/srfs.se/httpd.www/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743 Warning: Undefined array key "hidden" in /customers/b/d/f/srfs.se/httpd.www/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-gallery.php on line 743

Starka diskussioner i Örebro

Ett tillfälle för politiker, civilsamhälle och föräldrar att mötas och diskutera. Det blev det när Navigator tillsammans med medlemsföreningen Afrikas Horn
KC bjöd in till samordningsmöte med temat våldsbejakande extremism.

På tisdagskvällen kom cirka 35 personer kom till Hotell Livin’ i centrala Örebro. På plats fanns bland andra representanter från Örebro moské, Örebro kommun, polisen i Vivalla, socialtjänsten och Nationella samordnaren. Syftet med samordningsmöte var att erbjuda ett tillfälle att ställa frågor om det framtida arbetet och se tillbaka på året som gått.

Moa Fahlander presenterade arvsfondsprojektet Navigator. Sedan lämnades mikrofonen över till Abdiaziz Omar, ordförande i Somaliska riksförbundet i Sverige.
– Jag är mycket glad över att vara här idag. Som nykommen till Sverige besökte jag Örebro. Det var en av de första städerna jag såg, sa Abdiaziz Omar.

Mahdi Warsama, orförande i Afrikas Horn KC, har det senaste året arbetat ideellt för att lyfta frågan våldsbejakande extremism. De frågor vi ställer oss är mycket svåra att besvara.
– Vilket ansvar tar vi från det politiska och sociala perspektivet, och hur kan vi hjälpa våra barn? sa han.

Mahdi Warsama, orförande Afrikas Horn KC

Den 1 december i år tillträder Sven-Göran Wetterberg som Örebro kommuns samordnare mot våldsbejakande extremism. Varför har ni vaknat nu? Det här är ju en fråga som varit aktuell länge, lydde en fråga från publiken.
– Ska jag ge ett generellt svar är det för att vi blivit överrumplade. Men nu ska arbetet börja, sa Sven-Göran.

Exakt hur samordningen kommer att se ut är ännu svårt att svara på, men arbetet ska inrikta sig både på vänster- höger och religiöst inspirerad extremism. Lena Enander kommer att ha en samordnande roll för socialtjänsten i Örebro kommun.

Sven-Göran Wetterberg tillträder som Örebro kommuns samordnare mot våldsbejakande extremism

Lena Enander, samordnare för socialtjänsten i Örebro kommun

Mahdi Mohamud hjälpte till med tolkningen till somaliska/svenska

Sedan gick ordet till föräldrar vars barn rest ner till Syrien. En pappa inledde:
– Jag bor i Vivalla, Örebros Rinkeby. Jag är förälder och här sitter föräldrar som förlorat sina barn till Mellanöstern. Jag skickar mina kondoleanser till dem. Varför åker de? frågade han sig sedan.
– Jag tror att det handlar om kulturkrocken mellan den svenska och somaliska kulturen. Det är det första.
Hur vi uppfostrar dem här och konsekvenserna av krocken. Missförstånd mellan barn och föräldrar, sa han. Han berättar att det tidigare har drivits olika projekt i Vivalla för att stötta och samarbeta. Han önskar att Örebro kunde upprätta det gemensamma arbete som de hade tidigare.

Det finns också ett behov av religiös ledning.
– Vi har en moské i Örebro. Varje fredag träffas vi där. Vi vill ha en religiös ledare som kan säga att extremism inte är accepterat, sa han.

En mamma tog sedan ordet.
– Mitt barn har gått till Syrien. Det finns dem som är provocerade av det här projektet. Jag är orolig att ungdomar blir skrivna på näsan, att “det här är extremism”, sa hon.
Hon påtalade att det finns svårigheter i Örebro, som narkotika och kriminalitet. Hon önskar att kommunen

kunde göra mer åt det.
– Det är vi som drabbas, för våra barn hamnar där. Vi föräldrar är alltid oroliga.  Hon manade politikerna som deltog i mötet till handling.
– Mitt barn har gått till Syrien. I dag vet jag inte om det är till daesh eller en annan organisation. Jag har
inte fått något stöd här i Örebro.

– Det här är första gången jag träffar en förälder vars barn rest till Syrien. Jag känner er smärta och tackar er för att ni vågar berätta. Men vi är inte här idag för att väcka er smärta. Vi är här för att tala med varandra och finna vägar att samarbeta, sa SRFS ordförande Abdiaziz Omar.

Murad Artin, Vänsterpartiet, fortsatte sedan.
– Även jag vill visa mitt djupaste deltagande. Att era barn försvunnit till denna fruktansvärda och barbariska grupp. Vi jobbar nu i Örebro kommun för att vi bättre ska kunna stötta er, sa han. Som tidigare nämnt är formerna för Örebros samordning ska se ut är ännu inte helt klart. Men det efterlystes
en samverkan med stadens civilsamhälle där det finns mycket kunskap att ta vara på.

Murad Artin, Vänsterpartiet

Fredrik Malm har arbetet som polis i Vivalla sedan 2010. Sedan 2013 har religiöst inspirerad extremism varit en fråga som polisen arbetat aktivt med.
– Vivalla är en stad på 8000 invånare. Ungefär 20 individer har rest därifrån till Syrien och Irak. Det är väldigt många personer för ett så litet område, sa Fredrik Malm. För Vivalla är ett projekt som Navigator bra, menade Fredrik. Man behöver jobba inriktat på dessa frågor.

Alla de som rest har sin egen historia till varför de åkte. Därför finns det inte en en enkel lösning.
– Arbete och sysselsättning kan vara svaret för nån. En annan kanske behöver sitta ned och prata med
en imam för att komma rätt i sin tro.
När det kommer till tjejer som rekryteras menar Fredrik att det ofta handlar om känsla av att inte höra hemma i sin identitet.
– Jag brukar själv orientera. Då är man är i en skog och försöker hitta ut med karta och kompass. Men hur ska jag hitta ut ur skogen om jag inte vet var jag är på kartan?

Fredrik Malm, polis i Vivalla

Navigator vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tiden att närvara vid mötet. Tack!

DELA PÅ

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.