Ambassadörerna lyfter Navigator

2018-03-24T00:54:16+00:00

Föreläsning om unga och droganvändning i Örebro 21 ungdomar, 10 städer, 2 dagar. En helg i november samlades ungdomar från olika delar av landet för att delta i Navigators fredsambassadörsutbildning. På schemat stod föreläsningar och workshops, alla med samma tema: hur kan vi tillsammans motverka negativa aktiviteter? Utbildningen inleddes med att Asha och Moa från Navigators projektgrupp berättade om utbildningen. Syftet är att väcka intresse för Navigator och sprida kunskap om hur det är att jobba förebyggande genom att öppna upp och starta diskussioner. Asha Ismail peppade ungdomarna att ta plats i samhällsdiskussionen. – Integration ska inte bara innebära att [...]