Föreningsutveckling

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) vill ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare utbud av utbildningar för medlemsföreningarnas styrelser och ledare.  SRFS eftersträvar att utveckla våra medlemsföreningar att ta en större plats i samhällsutvecklingen.

SRFS vill utveckla medlemsföreningarna i Sverige – framförallt bygga vidare på de goda erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter. Vi ser också att Sveriges föreningsliv behöver utbildningar som fokuserar på utvecklingen i omvärlden, på framtidens utmaningar men också viktiga värderingsfrågor som mångfald, demokrati och jämställdhet.

Ska SRFS medlemsföreningar vara den positiva kraft som Sverige behöver måste vi också investera i föreningarnas framtida ledare, fler unga i föreningslivet och att kvinnor tar plats i våra styrelser runt om i landet.

Föreningsutbildningar innehåller:

– Föreningskunskap
– Styrelsekunskap
– Föreningsekonomi och kassörskunskap
– Jämställdhetsarbete
– Cirkelledare verksamhet
– Marknadsföring inom föreningsarbetet
– Projektskrivning
– Projektrapportering- och utvärdering

Vissa av utbildningarna är obligatoriska för våra medlemsföreningar och ska ske två gånger per år genom att registrera sig på kursen. Innan utbildningstillfällen startar kommer medlemsföreningarna i god tid att få information om kursen.

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.