Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) har tillsammans med delegation från Helsinki Stad, Finland ungdomsprojekt besökt Framtid Stockholm som arbetar med föräldrastöd, uppsökande arbete bland ungdomar, alkohol- och drogfrågor och unga lagöverträdare.

Besöket bestod i att lära sig mer om arbetet som Framtid Stockholm genomför i Järva med uppsökande verksamhet och föräldrarna.

Delegationen från Helsinki Stad uppskattade att Gruppchefen, Oskar Williamsson och Särskilda kontaktpersonen, Ahmed Ali delade med sig av sina erfarenheter i arbete ute i Järva området.

SRFS riktar ett stort tack till Framtid Stockholm för deras bemötande. Förbundet kommer i framtiden att samverka för att stödja ungdomar och föräldrar i Järva.

DELA PÅ

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.