3 november 2018

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) har i november haft dialogmöte med svensk-somaliska kvinnor i Rinkeby. Mötet modererades av Alma Aden och Laila Ishaq från SRFS styrelse.

Dialogmötet var för att diskutera dom utmaningar som svensk-somaliska kvinnor i Järva möter i sin vardag med familjestruktur, barnuppfostran, krav och förväntning på kvinnorna, ekonomi och även psykiskt ohälsa bland kvinnor. SRFS vill samla in information om utmaningar kvinnor möter i Järva för att samordna aktiviteter i framtiden i förebyggande syfte.

SRFS har under dialogmötet informerat om hur svensk-somaliska kvinnor kan engagera sig i förbundet för att samtala med andra kvinnor om dessa utmaningar. SRFS vill utöka möten mellan svensk-somaliska kvinnor i Järva för att samordna aktiviteter och föreläsningar efter behov. Deltagarna kommer i framtiden vara med och ta plats i förbundet och öka kvinnors delaktighet till förbundet aktiviteter.

DELA PÅ

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.