Besök av Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) har idag den 23 augustihaft besök av Morgan Johansson, Sveriges justitie- och inrikesminister.

SRFS har samlat medlemsföreningarna för att med ministern diskutera 1) asylproblematiken senaste åren och 2) kriminaliteten bland ungdomar som blir grövre.
På plats var asylsökande som till ministern ville dela med sig av deras historia och känslan av att inte bli sedd i Sverige. Grunden handlar det inte om att man saknar asylskäl utan att somaliska handlingar inte erkänns, vilket leder till att ärendet inte kan hanteras regelmässigt. Detta leder till snabba avslut och många avslag för somalier som söker asyl i Sverige.

SRFS tycker därför att för många papperslösa är en samhällsfara och bör hanteras skyndsamt. Många ungdomar är sårbara för kriminella krafter, extremister och för att skada sig själva då dom saknar framtidstro.
Ministern var tydlig med att frågan med somaliska handlingar ska hanteras. Frågan med kriminaliteten bland ungdomar är mycket på gång som ska påverka den utveckling vi har sett med senaste dödsskjutningarna.

SRFS uppmana alla att rösta den 9:e september för att vara med och påverka den samhällsbild som vi vill ha. Inga barn eller unga ska behöva bli kriminell och känna sig oönskade i samhället.

DELA PÅ

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.