Samtal om utvecklingsarbetet i Somalia

SRFS har den 2 juli haft samtal om utvecklingsarbetet i Somalia med vice-statsminister och biståndsminister Isabella Lövin.
Svensk-somaliska diasporan i Sverige välkomnar att svenska regeringen fördubblar utvecklingsbidraget till Somalia från 300 miljoner SEK till 600 miljoner SEK.Isabella Lövin har med SRFS ledning samt aktiva somalier i civilsamhället samtalat om vikten av svensk-somaliska diasporans roll i utvecklingsarbete.

SRFS är angelägna om att svenska regeringens utvecklingsarbete sker i samråd med diasporan. För ett effektivare utvecklingsarbete måste svensk-somaliska diasporan vara delaktig i beslutsfattandet, bevaka svenska intressen och hur svenska skattebetalarnas pengar ska användas på rätt sätt.

SRFS har även meddelat vice-statsminister och biståndsminister Isabella Lövin att förbundet har verkställt årsmötes beslutet att öppna ett SVERIGEHUS i Mogadishu, Somalia. En plattform för nordisk diaspora.

DELA PÅ

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.