”VI SAMLAR ALLA AKTIVA FÖRENINGAR TILL GEMENSAM HANDLING”

Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) är en demokratisk riksorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundet grundades 1995 genom sammanslagningar av olika somaliska lokalföreningar i Sverige. Förbundet huvudsakliga verksamhet är inriktad mot den svensk- somaliska gruppen i syfte att främja gruppens utveckling i Sverige och i Somalia.

Förbundet har idag mer än 50 medlemsföreningar runt om i Sverige. Medlemsföreningarna ska förankra förbundets vision och målsättning lokal. Det innebär att medlemsföreningarna står för den lokala förankringen att främja förbundet arbete inom integration och förebygga rasism och främlingsfientlighet mot målgruppen. Förbundet ser även till att den svensk- somaliska gruppen känner till sina skyldigheter att bidra till välfärden och solidariteten. Som medlemsförening bidrar man till förändringar i den riktning som är bäst för samhället och landet.
Förbundets kansli finns i Kista, norr om i Stockholm och arbetar för att etablera kontakt mellan medlemsföreningarna och olika myndigheter. Kansli personalen samverkar också med olika representanter från olika ideella organisationer och media gällande frågor som berör den svensk-somaliska gruppen i Sverige.

Förtroendevalda

Årsmötet utser förbundets styrelsen, revisorer, förbundsråd och valberedning. Förbundets medlemsföreningar som är tillika organisationens högst beslutande organ väljer ovannämnda ledamöter. Den valda förbundsstyrelsens uppdrag innefattar att arbeta fram mål, utvecklingsstrategi, ekonomisk planering och uppdatera förbundets policyer och ser även till att verksamheten löper på.

VISION
Arbete för ett diskrimineringsfritt, rättvist och jämställt samhället och samla alla demokratiska svensk-somaliska föreningar till en gemensam handling.

MÅL

  • Att svenska-somalier inte diskrimineras och förstår sina rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället

  • Att öka jämställdheten bland män och kvinnor inom den svensk-somaliska gruppen i Sverige

  • Att förespråka full sysselsättning och arbete i syfte för att bidra till den svenska välfärden

  • Att stödja nyanlända somalier genom samhällsinformation för att främja god integration och motverka utanförskap i samhället

  • Att erbjuda föreläsningar och seminarier för inspiration till högre studier för att förbättra förutsättningarna för att lyckas i samhället

  • Att arbeta för att stärka Sveriges utvecklingsarbete i Somalia och stödja återuppbyggnaden av Somalias institutioner

Prenumerera på våra brev

SRFS har idag mer än 50 lokalföreningar runt om i Sverige.