Ururka isbahaysiga ummadda Soomaaliyeed ee Sweden
Somaliska Riksförbundet i Sverige

Nytt stimulansbidrag för flyktingguider!

Thursday, 24 January 2013


Abdulkadir Shariif, Flyktingssekreterare (SRFS)

Nytt stimulansbidrag för flyktingguider

Regeringen satsar 11 miljoner kronor om året på ett nytt stimulansbidrag för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.

Många kommuner och organisationer runt om i Sverige erbjuder stöd till nyanlända invandrare, i form av flyktingguider, för att underlätta för dem att integreras i det svenska samhället. Guiderna erbjuder sociala nätverk, ger råd i praktiska frågor, stödjer barnen vid läxläsning eller bistår vid studier i svenska. De ger även råd och stöd i asylprocessen och hjälper till vid efterforskning av anhöriga och vid familjeåterförening.

Kommunerna ges nu möjlighet att ansöka om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättningen lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

- Det civila samhället har en viktig roll för att nyanlända invandrare ska få en bra start i Sverige och för att påskynda etableringen både i samhället och på arbetsmarknaden. Länder som lyckas bra med integration, som exempelvis Kanada, är bättre på att få in vanliga människor som vill göra en insats, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Sedan SRFS grundades 1995 har visionen varit att lokala organisationer ska bidra till samhället genom att ta ett större ansvar gällande integrationsfrågorna på kommunnivå. Det glädjer SRFS att arbetsmarknadsdepartementet ger kommuner möjligheten att stödja lokalorganisationer som bedriver integrationssatsningar. SRFS ser även till att den svensk- somaliska gruppen känner till sina skyldigheter att bidra till välfärden och möjligheterna att utvecklas och växa som individ. Snabbare integration gynnar Sverige långsiktigt, vilket är grunden för SRFS verksamhet.
 

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsarkiv

Konferens om hur svensk-somaliska diasporan ska bidra till återuppbyggnaden

2014-04-14


Ny konferensen har anordnats av Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS) och International organisation for migration (IOM)

Europeiska integrationsforumet i Bryssel

2014-04-03


Somaliska Riksförbundet  i Sverige  på
11:e mötet av den europeiska integrationsforumet i Bryssel, 3 april 2014.

Kunskapsdag om migration och integration 2014-04-02

2014-04-02


Kunskapsdag om migration och integration på Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO).

Khat förbjuds i Europa!

2013-10-12


Ett enat Europa mot khat.

EU-politik bakom båtkatastrofen

2013-10-04

Katastrofen vid Lampedusa, som befaras ha krävt över 300 liv, är ett resultat av EU:s skoningslösa migrantpolitik, säger FN:s ansvarige för flyktingars rättigheter.

De vill föra sitt Norden till Somalia.

2013-09-21

De somaliska riksförbunden i Finland, Sverige, Norge och Danmark förenar sig och bildar ett samarbetsorgan.

SRFS på integrations föredrag i Jokkmokk

2013-08-26

Föredrag om integration från ett mångkulturellt perspektiv.

Möte om somaliernas situation i Sydafrika!

2013-06-15

SRFS representanter träffade ambassadör H.E Ms Mandisa Dona Marasha för att föra dialog om den rådande situationen i Sydafrika, 2013-06-14.

Dialogmöte som inger hopp!

2013-06-14

SRFS deltog i ”round table” diskussion på Amerikanska ambassaden 2013-06-13.

Seminarium om integration i Bryssel!

2013-06-07

SRFS deltog vid det 9:e mötet av EUROPEAN INTEGRATION FORUM, som ägde rum 4-5 juni 2013 i Bryssel.

SRFS på seminarium med somaliska föreningen i Västerbotten!

2013-05-19

Seminarium om Arbete och Utbildning i Umeå.

Konferensen om den svensk-somaliska diasporan

2013-04-24

SRFS i samarbete med IOM

SRFS i samabete med Riksorganisationen Hela Sverige ska leva!

2013-03-15

Somaliska riksförbundet i Sverige välkomnas av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

SRFS:s seminarium om nyanlända somalier!

2013-03-03

Vi som kom tidigt till Sverige har ett ansvar!

Nytt stimulansbidrag för flyktingguider!

2013-01-24

Satsningen gäller från och med mars 2013 med 11 miljoner kronor om året.

Afrikas horn kulturcenter i örebro anordnar dialogträff

2012-12-11

Dialogmöte om barnens framtid och vad det krävs för att nå resultat!

SRFS på konferensen - Mer värde med mångfald

2012-12-07

Mångfald i näringslivet berikar Sverige!

SRFS - Svenska arbetsmarknaden

2012-11-21

SRFS vill vara med och främja sysselsättningen på den svenska arbetsmarkanden!

SRFS nätverkar i Norden!

2012-11-18

Nytt samarbete har initierats i norden mellan SRFS och Soumen Somaliliitto

SRFS på planeringsdagar!

2012-11-17

Somaliska riksförbundet i Sverige är på planeringsdagar den 17-18/11-2012.

Lansering av srfs.se - Somaliska Riksförbundet i Sverige

2012-11-16

Välkommen till Somaliska Riksförbundet i Sveriges nya hemsida, srfs.se!

somsweden.com upphör!

2011-11-14

SRFS:s gamla hemsida www.somsweden.com upphör!

Hemsida av Webbyrå KA Stockholm